Privacy- en cookiebeleid

Inleiding

Bodywork respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. In deze privacy verklaring leggen wij onder andere uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en opslaan, en voor welk doel deze gegevens worden gebruikt. Ook geven wij aan wat jouw rechten zijn met betrekking tot jouw persoonsgegevens, en hoe je contact met ons opneemt over de uitvoering van jouw rechten. Bodywork zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Bedrijfsgegevens

Bodywork Sportstudio gevestigd in Roermond is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Ons KvK-nummer is: 13028757
Ons BTW-nummer is: NL38ABNA0424850079

Contactgegevens

BodyWork Sportstudio
Kapellerlaan 50
6041JDRoermond, Nederland

Mailadres: info@body-work.nl

Telefoon: +31 (0)6 308 96 881

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bodywork verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten. Deze diensten bestaan uit groepslessen, small group fitness en lifestyle verandering. Om gebruik te kunnen maken van onze diensten/coaching, zijn bepaalde gegevens verplicht om aan te leveren voor dossiervorming. Indien deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd is het voor ons niet mogelijk om de betreffende dienst aan te bieden. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Vriendschap verzoek FB
Gegevens over jouw sportactiviteiten
Iban nummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Zodra de persoon wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek vragen wij de leeftijd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Alle persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen in overeenstemming met de EU General Data Protection Regulation (GDPR), ofwel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij gebruiken jouw gegevens om de best mogelijke service aan te bieden. Bodywork verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je toegang te geven voor de groepslessen, small fitness en lifestyle verandering
 • Je de mogelijkheid te geven up to date te blijven van onze nieuwsbrieven, fb berichten.
 • Je de mogelijkheid te bieden om te kunnen reageren via de website berichtendiensten
 • Bijhouden van je sportgedrag en frequentie.
 • Je te informeren over tips en tricks m.b.t. voeding.
 • Verzenden van een feedbackverzoek
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het afhandelen van de sportkosten per maand.
 • Bodywork ziet welk formulier je hebt ingevuld op de website, hiermee kunnen we voldoen aan je wensen en doeleinden.
 • Bodywork verwerkt persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Bodywork verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

Toestemming

 • Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
 • Noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting
 • Noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen
 • Geautomatiseerde besluitvorming:

Bodywork neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang en waar we persoonsgegevens bewaren:

Bodywork bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren. De gegevens worden digitaal bewaard/bewaakt en je inschrijfformulier wordt opgeslagen in een afgesloten ruimte, waar slechts een aangewezen persoon deze gegevens mag verwerken. Je kunt ten allen tijde het dossier inzien, zowel digitaal als schriftelijk.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen het Iban nummer met de ABNAMRO bank om de automatische incasso te verwerken.
Communicatiemiddelen (extern gebruik) – E-mail kunnen ontvangen en versturen, SMS berichten kunnen versturen
Communicatiemiddelen (intern gebruik) – Ondersteunen van communicatie over klantenservice issues, websiteoptimalisatie en het oplossen van overige technische problemen
De mailadressen via onze campagnes worden opgeslagen in mailchimp, de privacy verklaring kunt vinden op de site van mailchimp.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: Bodywork gebruikt geen analytische en tracking cookies.

Jouw rechten omtrent gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Uitschrijven voor bepaalde e-mails kan door middel van de uitschrijf link onderaan de betreffende e-mail nieuwsbrief of via de mail aangeven dat je geen informatie meer wenst.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

De persoonsregistratie wordt veiliggesteld middels onze ledenadministratie waarvan een back-up wordt gemaakt. Tevens wordt middels een stick een back up gemaakt die afgesloten, op een andere plaats wordt neergelegd, dan de sportlocatie.

Wat als Bodywork verandert van eigenaar?

Het kan voorkomen dat wij ons bedrijf uitbreiden of inkrimpen, wat de verkoop of overdracht van bedrijfsvoering van het gehele of een deel van het bedrijf kan inhouden. Verzamelde en verstrekte gegevens van gebruikers kunnen samen met een deel of het gehele bedrijf worden overgedragen, onder de voorwaarden van deze privacy verklaring, zij het alleen voor doeleinden waarvoor deze gegevens in beginsel door ons zijn verzameld.

Aanpassingen:

We kunnen dit privacy- en cookiebeleid wijzigen wanneer we dit van tijd tot tijd nodig achten, of indien wettelijk vereist. Alle wijzigingen worden onmiddellijk op onze website geplaatst.